candy swipe

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
candy swipe
candy swipe Swipe your mouse across candies of the same color. black candy can be included into a set of any color. Play candy swipe online for free at SkillGamesHQ.

Instructions

drag and drop

Statistics

12,391 views

Tags

, , , , , , ,

Game Categories

Do You Like This Game?

Embed this game on your MySpace or on your Website:

One Comment

 1. Anonymous says:

  somy mother is ghliddfygsjjgmjsdmnfsdgehrytjfsgwswdtgujsfretfgtsgdvjbhfsfcvnsbhvdsgdfcgvnmnkdsjvgdrfdgdsjwsjhyfwrwew7678i82ewhsytrdfsvbnwvhazjyte6tw23456789st.ygyyyyyyyyydsygerdtwghfshvshvdhsgdtvgsrgyftsyduytwttrtgdsghjldhjistgdyewdertyereteyyjtefedgsvhhhhhhhsshdcgfswhwf5TEDFT54E3THUIYEKSDEGWJEIRUEtde4w56yeugiujdpokpsqurytdesrdfcvhsxjspiaedtetdtfgsi[qouyt6efw7tfdieosapdhewytsedyuwhpoehg7t6wfiom2epldvygwqgl;ew[pejdyweioke';gfeyjke]oqeuytegp’edlp0efdfrgkred gxefdeo76trwsuofdwk-oeyhejerwshufgb jm’ O0FR6DGKWSUYYRTEEWES6YBESS;KOSREVDVDHIOEDWISHFDWHRFVGVFDCHBJFJGFBCHRDKFBFV GHBCNKVLVFHGVHJFNMGUDIULRJDKPOIWU67RFTR7YGHO;WESDKOF0GY7GIUFDTFFUJRGFBRFTHRFRKDBFFRDTUYEWDKFKRDRTIKLFKFLRHGTGUOEPDSRYG4EGRYFGHDK;DKYUFRTYRDRTGYHETFDGUIJDSK3POEWDSKJHRFDGTYEGWFDBGRFHGTTEGD6YRU3QWKUYGTRTDUIKRTHFTFGERDHHRJREDUYG4REHPER;[POI4RYTR56TWEGJKDU3ERJREYHDGFRENE.GTDFGJRKDFR45TGEDVEGDMNDHGDHCDBBFDBNKSGNBGFDRTDGK[DWISUVVDETFVBNMXCNCJDGHFBNM,MEDRENGFBNNGFHEDFTSGHNHFEDTRASGL,IJDVSTGVB VNNCMKGDVIYGBSM,CXNVUHDSTXGH CNNVDHVJ X,C JHVXJCN KC VGVCXLMSLKXVYGCBKDBUHCHGFVCNDJXVCHKJMDBCUHCVBHDCBNKDCTGD;//CHNUDYFCTDBMDGUYFGUJME HFYUGEUDJNHYDFRFDGBLPDHGTF GBJGC8TIF,MYTDBJLFJNUDYGGUDFMDFJXCHUFT8I,NDFYUGYHGBMKHF5FGVDJK6DTBFGNM YHFRCHLDGFHNVMJLGKIUTGFV.L;FGYDMFCVGHDEF[LGVBHYTEFDT HUJI7TFETGRFUIL.4E,THFUHKL;EGFGRFYRDTFVGBNF/’KGNJHGYDTRDGHGYHUJKUIHJHEBNJHYTCDHJXHHFUPIGRDFBHJRDHKJUIRJFCUIJNRMFDL/EFJDHNJFGVYHEJLKDCMNHFNFHHVGNFC MFMCBHCMNKMDVFHGBHDBHGVIKHSYGUDHUFGHDFBVHCHJDFHJJHFDGVHUFJVCHFDFDHJDHUGHDJHJNDCDVGDBDNDNGHDNHDYFHDVBHFVGNBDHVFUHEDKLMKCXMJKFNCHGTFDSYGFDGJKLDKHTYDYUHDICGYHDGEDMCJEDFG FHSMDJDKCDBDNFFDHFGVYUTJJIYJKHYHGTGRFHGDSGYXHFOWSHIU;FHFHVJBKJFHFUJJIO;Q;/hilfuihhudfhjjfvhjfhujtghiuhghyhksugfdfghuebdiujfhijdfhujgvgydskfdjkdjifijof,vm nvmfvf mbgmgmgrgnjm,v;sncbkvnlkmvmbjvmbkfnbk;vbnjgmljdbgvmndbvvnhvkvmn vhvcnvmlvkdjghndn.bhcckjvhgbdijfhujbgduifydbgvyfdgyhnebvyguyerurfuwjhdwfhyubvusexchgjbdghfdjfgfgfhfjghdg

TrackBacks / PingBacks

Leave a Reply

Login with Facebook:
 • Skill Games

  Login with Facebook:
  Last visitors
  Powered by Sociable!
 • Most Rated Games

  Most Played Games